Giao nhận

                                                                                                                   Quy trình xuất nhập khẩu
  • Thay mặt cho khách hàng, chúng tôi chuẩn bị, thực hiện và giải quyết toàn bộ những vấn đề có liên quan đến xuất nhập khẩu:
  • Chuẩn bị đầy đủ bộ chứng từ xuất nhập khẩu
  • Thực hiện việc khai báo hải quan điện tử
  • Giúp khách hàng tra cứu thuế suất nhập khẩu và áp mã số thuế.
  • Làm thủ tục hải quan hiệu quả, thực hiện việc kiểm hóa và giao hàng nhanh chóng.
  •  Thông báo thường xuyên cho khách hàng về lịch trình nhận hàng và giao hàng nhằm góp phần vào việc xậy dựng kế hoạch sản xuất hiệu quả, gia tăng hiệu quả kinh doanh của khách hàng.
  • Thanh lý tờ khai, thực hiện các thủ tục miễn thuế, hoàn thuế nhập khẩu.
  • Tư vấn cho khách hàng trong việc xin giấy phép nhập khẩu.
  • Cập nhật những thông tin thuế mới nhất cũng như là những vấn đề khác có liên quan đến xuất nhập khẩu.
 
Nguyên vật liệu
Nguyên vật liệu: tùy theo các loại hình xuất nhập khẩu nguyên vật liệu mà quy trình xuất nhập khẩu phải tiến hành thêm các bước sau: Đăng ký định mức nguyên vật liệu Đăng ký hợp đồng gia công Cấn trừ nguyên vật liệu Thanh lý hợp đồng, tiến hành các thủ tục để được hoàn thuế xuất nhập khẩu.
Máy móc thiết bị
Tùy theo các loại hình xuất nhập khẩu máy móc thiết bị mà quy trình xuất nhập khẩu phải tiến hành thêm các bước sau: Xin giấy phép nhập khẩu Lập hạng mục máy móc thiết bị Làm thủ tục giám định Xin chứng thư kiểm tra an toàn Xin giấy phép vận chuyển hàng siêu trường,  siêu trọng nếu máy móc thiết bị vượt quá quy định nhà nước.
 
Hàng triễn lãm, hàng dự án
Đông Á thay mặt cho khách hàng thực hiện việc giao nhận hàng hóa tham gia triễn lãm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước bao gồm: – Xin giấy phép tạm nhập tái xuất hoặc tạm xuất tái nhập. – Giao hàng hóa đến nơi triễn lãm. – Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng trong việc mua bán, đóng thuế, giao nhận hàng trong suốt thời gian diễn ra triễn lãm.